Privatlivspolitik og cookies

Databeskyttelse har høj prioritet hos Kontorassistenten, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger:
Kontorassistenten er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Kontorassistenten
v/ Maria Haaning
Email: kontakt@kontorassistenten.dk
Tel: +45 26 15 40 17

Hvor opbevarer vi dine oplysninger:
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem har adgang:
Kontorassistenten har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Hvad er formålet med behandlingen:
Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

Kommunikation med dig i forbindelse med opgaver
Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker
Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores service
Løbende forbedring af vores ydelser
I forbindelse med eventuelt opståede retskrav

Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en aftale om ydelser. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores service, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Kontorassistenten. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig og forbedre din oplevelse.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Hvordan opbevares oplysningerne:
Personoplysningerne registreres hos Kontorassistenten og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor servicen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

Vi anvender krypteret forbindelse (SSL), men 100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk, hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger.

Hvad er dine rettigheder:
Som kunde hos Kontorassistenten har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger registreret hos Kontorassistenten.
Sletning efter anmodning (se nedenfor).
Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Kontorassistenten i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
Som kunde hos Kontorassistenten har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Kontorassistenten slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;
Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for ydelsen), Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation.
Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Kontorassistenten via e-mail til kontakt@kontorassistenten.dk

Hvordan kan du klage:
Hvis du mener, at Kontorassistenten behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Klagen indgives til Datatilsynet, ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/


Opstår der en tvist:

Enhver tvist mellem Kontorassistenten og kunden søges løst imellem parterne, såfremt dette ikke lykkedes, afgøres denne i Byretten i Danmark under dansk lovgivning.

Cookies:
På www.kontorassistenten.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, så din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet der kan huske dine indstillinger.

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

Cookies kan slettes/blokeres https://minecookies.org/cookiehandtering